alaealisus

alaealisus, alaealine on alla 18-aastane füüsiline isik. Alaealistel on eriline õiguslik seisund: piiratud teovõime, erinev töö- ja puhkusekorraldus, piiratud vastutus.

VE, 2006