alass

alass, igikeltsa alal, eriti Kirde-Siberis, maasisese jää sulamisel tekkinud madal ümarjas lamedapõhjaline nõgu (Ø kuni mõni km).

VE, 2006