all-over painting

all-over painting [o:l əuvər peintiη] (ingl), maalimisviis, mille puhul pildi pind kaetakse värviga või ühesuguse mustriga äärest ääreni, abstraktse ekspressionismi loomemeetodeid.

VE, 2006