allegooria

allegooria, mõistupilt või -lugu. Enamasti abstraktse moraalifilosoofilise sõnumi esitamine konkreetse meelelise pildi, kujundi või jutustuse vormis, mistõttu allegoorias eristub vähemalt kaks tähendustasandit. Aleegoorial põhinevad valm, mõistujutt ja vanasõna.

VE, 2006