allikaõpetus

allikaõpetus, ajaloo abiteadus, mis uurib ajalooallikate analüüsimise ja kasutamise teooriat ning metoodikat. Allikaõpetus on oluline allikakriitika (allika väärtuse selgitamine).

VE, 2006