almend

almend, saraskondlik maavaldus keskaja Lääne-Euroopas: külakogukonna ühiskasutuses olevad karja-, heina- ja metsamaad ning kalapüügikohad.

VE, 2006