altruism

altruism, eetika põhimõte, mille järgi isiklike huvide eiramine teiste heaolu nimel on kõlbelisem kui ainuüksi enese huvide järgimine. Vastand: egoism.

VE, 2006