alus (keeleteadus)

alus, keeleteaduses subjekt, lauseliige, mis näitab, kes (mis) on see või teeb seda, mida väljendab öeldis (näiteks kala ujub).

VE, 2006