aluskord

aluskord, geoloogias platvormi alumine struktuurikorrus, koosneb tugevasti kurdunud kivimeist ja ulatub sügavale maapõue. Eesti aluskord koosneb magma- ja moondekivimeist, selle pealispind sügavneb pealiskorra settekivimite katte all laugelt lõuna suunas 100 m sügavusest (Põhja-Eestis) kuni 700 m sügavuseni (Lõuna-Eestis).

VE, 2006