Alvre, Paul

Paul-Johannes Alvre (3. I 1921 Tartu – 18. XI 2008), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1966, kinnitati 1968), Helsingi ülikooli audoktor (1994). Lõpetas 1946 Helsingi ülikooli. Oli 1946–48 Jyväskylä pedagoogikaülikooli eesti keele lektor ja 1948–60 Viljandis kooliõpetaja, 1961–67 töötas kirjastuses Valgus, 1968–93 oli Tartu Ülikooli soome-ugri keelte õppejõud (1970. aastast professor). Käsitlenud peamiselt läänemeresoome keelte ajaloolist vormiõpetust ja sõnavara ning tänapäeva soome keelt.

Töid

  • Soome keele õpik iseõppijaile (1967, 21971)   
  • Soome keeleõpetuse reeglid (1969)
  • Soome-eesti vestlussõnastik (1969, 41993)
  • Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid I–VII (1977–79)
  • Udmurdi ja eesti keele kõrvutavaid tekste ja väljendeid (1985, koostajaid)
  • Soome keele võõrsõnad (1988)
  • Eesti-soome-eesti eksitussõnastik (1993, koos R. Vodjaga) 

EE 14, 2000; muudetud 2011