Amirhanov, Habibulla

Habibulla Amirhanov (28. IV 1907 Tsudahar, Dagestan – 1986), Aserbaidžaani nõukogude füüsik (dagestaanlane), Aserbaidžaani NSV TA akadeemia (1949), NSV Liidu TA kirjavahetajaliige (1970). NLKP liige (1941).

Lõpetas 1930 Aserbaidžaani riikliku ülikooli. Töötas 1932–50 Aserbaidžaani NSV TA Füüsika- ja Matemaatikainstituudis (1944–50 selle direktor), aastast 1950 NSV Liidu TA Dagestani Filiaali Presiidiumi esimees. Õpetas samaaegselt Aserbaidžaani riiklikus ülikoolis (aastast 1946 professor).

Töid peamiselt soojusfüüsika, pooljuhtide füüsika ja pooljuhtseadiste alalt.

NSV Liidu Ülemnõukogu V koosseisu saadik.

EE 1, 1985; muudetud 2015