antiklinaal

antiklinaal, kohr, maakoore kurd, mille kumerus on harilikult ülespoole ning mille tuumas asetsevad vanemad, tiibadel nooremad kihid.

VE, 2006