Antons, Richard

Richard Antons  (11. II 1899 Vana-Antsla vald – 10. V 1966 Moskva lähedal), majandusteadlane, majanduskandidaat (1949), ENSV Teaduste Akadeemia akadeemik (1961; kirjavahetajaliige 1951). Lõpetas 1934 Leningradis Punase Professuuri Instituudi. Oli 1934–40 Rostovi Ülikooli ja Udmurdi Kõrgema Põllumajanduse Parteikooli kateedrijuhataja ning 1940–41 Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ)poliitilise ökonoomia õppejõud. Osales eesti laskurkorpuses Teises maailmasõjas. Oli 1945–51 TRÜ-s kateedrijuhataja ja 1949–51 ühtlasi õppeprorektor, 1951–54 Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektor ja ühtlasi poliitilise ökonoomia kateedri juhataja, 1954–66 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi direktor. 1950–54 NSV Liidu Ülemnõukogu saadik. Uurinud peamiselt agraarsuhteid Eestis.

Töid

  • Agraarsuhted kodanlikus Eestis (1957)
  • Tähtsamaid küsimusi põllumajanduse arendamise uuel etapil. – Põllumajandusökonoomika küsimusi II, 1959 

Autasud

  • Tööpunalipu orden
  • 2 Punatähe ordenit

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 84

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (K. Siilivask)