apostellik suktsessioon

apostellik suktsessioon, apostellik järjepidevus, ristiusu kirikus apostlitelt pärineva armuvara katkematu edasikandumine. Toimub vaimulike, eeskätt piiskoppide ametissepühitsemise kaudu.

VE, 2006