aristotelism

aristotelism, filosoofia suund, mis on lähedaltunud Aristotelese õpetusest. Tekkis antiikajal ja oli eriti mõjukas keskajal (tomism), on püsinud katoliku kiriku ametliku filosoofiana (neotomism).

VE, 2006