armee

armee, 1. mitme väeliigi diviisidest (või korpustest) ja erivägede väeosadest koosnev operatiivkoondis. Eristatakse üld-, tanki- ja lennuarmeed, ajaloost ka ratsaarmeed. – 2. kogu riigi relvajõud, v. a merevägi.

VE, 2006