armuandmine

armuandmine, süüdimõistetu palvel talle mõistetud, kuid veel kandmata karistusest vabastamine või karistuse kergendamine riigipea sellekohase otsusega. Vaata ka amnestia.

VE, 2006