artikkel

artikkel, teabelevis lühike (arutlev) kirjutis, näiteks ajaleheartikkel; märksõna seletav tekst sõnaraamatus, entsüklopeedias.

VE, 2006