arv (keeleteadus)

arv, keeleteaduses nuumerus, kõnealuste objektide hulka väljendav grammatiline kategooria; ka selle kategooria liige: ainsus ehk singular (puu), mitmus ehk pluural (puud), mõnes keeles ka duaal ehk kaksus ehk mõlemus.

VE, 2006