arvuteooria

arvuteooria, matemaatika haru, mis käsitleb täisarvude omadusi.

VE, 2006