asüüliõigus

asüüliõigus, 1. rahvusvaheline normistik, mis määrab poliitilistele põgenikele varjupaiga andmise alused ja korra. – 2. poliitilise põgeniku subjektiivne õigus saada välisriigis varjupaika.

VE, 2006