asesõna

asesõna, pronoomen,käändsõna, mida kasutatakse teise käändsõna asendajana (nt tema, see, kumb).

VE, 2006