asjaõigus

asjaõigus, tsiviilõiguse osa, mis korraldab omaniku suhteid temale kuuluva vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel.

VE, 2006