asoikum

asoikum, Maa geoloogilise ajaloo varaseim, eluta ajajärk; ürgaegkonna elujäljeleidudeta vanem osa.

VE, 2006