assüürlased

assüürlased, 1. vanaaja Assüüria rahvas. – 2. ka aissorid, rahvas Ees-Aasias ja Armeenias, usundilt kristlased. Arv umbes 316 000, sellest Iraagis 80 000 (2006).

VE, 2006