assimilatsioon (rahvastikuteadus)

assimilatsioon, sarnastumine, samastumine; vähemusrahva sulanemine enamusrahvasse.

VE, 2006