assimilatsioon (keeleteadus)

assimilatsioon, keeleteaduses hääliku sarnastumine teise, lähestikuse häälikuga (näiteks laupäev > lauba).

VE, 2006