assistent

assistent, juuresolev, abistav isik; eriteadlase abiline; kõrgkooli abiõppejõud, kelle põhiülesanne on seminaride, praktikumide ja harjutustundide läbiviimine. Sõjanduses lipusaatur.

VE, 2006