autodidakt

autodidakt, iseõppinu, omal käel (mitte koolis) hariduse või kutseoskuse omandanu.

VE, 2006