autoriõigus

autoriõigus, tsiviilõigusse kuuluv normide kogum, millega korraldatakse varalisi ja nendega seotud isiklikke mittevaralisi suhteid kirjandus-, kunsti-, muusika- ja teadusteoste loomisel, avaldamisel, kasutamisel, kaitsmisel ja tasustamisel. Autoril on subjektiivne õigus omada autorinime, avaldada oma teost, avastust või leiutist, seda reprodutseerida ning levitada, saada selle kasutamise eest tasu jms. Autoriõigus tekib teose loomise hetkel ning kehtib kogu autori eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma.

VE, 2006