avalik õigus

avalik õigus, õiguskorra osa, mis reguleerib riigi tegevust ning riigi ja üksikisiku vahelisi suhteid. Avalikule õigusele on iseloomulik ühepoolne kohustuslik reguleerimine.

VE, 2006