Avogadro arv

Avogadro arv, tähis NA, aatomite, molekulide, ioonide vm osakeste arv ühes moolis; NA = 6,022045·1023 mol–1.

VE, 2006