Avogadro seadus

Avogadro seadus, erisuguste ideaalsete gaaside võrdsetes ruumalades on ühesuguse rõhu ja temperatuuri korral ühesugune arv molekule. Seega on 1 mooli ideaalse gaasi ruumala ühesuguse rõhu ja temperatuuri korral ühesugune, normaaltingimustel 0,0224138 m3.

VE, 2006