baškiirid

baškiirid, rahvas Lõuna-Uuralis Baškortostanis, Baškortostani põhirahvas, usundilt muhameedlased-sunniidid. Arv 1,38 miljonit, sellest Baškortostanis 1 miljon.

VE, 2006