Balti Kaitsekolledž

Balti Kaitsekolledž (BALTDEFCOL) on 1998 Tartus asutatud Balti riikide ühine kõrgem sõjaline õppeasutus, kus koolitatakse NATO nõuete kohaselt staabiohvitsere. Balti Kaitsekolledž asutati rahvusvahelisel toetusel, õppejõude oli 2002. aastal 12 riigist. Augustist 1999 on kolledžis toimunud 11-kuulised vanemstaabiohvitseride, aastast 2002 ühendjuhtimise ja staabiohvitseride kursused, aastast 2003 on vanemstaabiohvitseride kursuse peamine teema operatiivplaneerimine, 2007 lisandus maaväe staabikursus. Aastast 2001 on toimunud ka riigiametnike ja kolonelide kursused, 2004 muudeti kolonelide kursus kõrgemaks staabikursuseks. Kursuse eesmärk on militaar- ja tsiviilkaitseametnike kvalifikatsiooni tõstmine. Kursus on NATO poolt akrediteeritud. Kolledžis tegeletakse uurmis- ja arendustegevusega. Antakse välja akadeemilist ajakirja Baltic Security and Defence Review. Korraldatakse konverentse ning seminare. 2010/11. õa õppis Balti Kaitsekolledžis 72 õppurit, sh 25 väljastpoolt Balti riike. 2010 oli õppejõude 10 riigist. Balti Kaitsekolledži juhatus ja haridusnõukogu on rahvusvahelised, ülem on aastast 2010 brigaadikindral Meelis Kiili.

EE 12, 2003; muudetud 2011