Barmakiidid

Barmakiidid, Abbassiidide vesiiride suguvõsa. Barmakiidid pärinesid Balhi budistlikust preesterkonnast. Kaliifide Abu'l-Abbasi [750–754] ja al-Mansuri kaaskonda kuulunud Halid ibn Barmak (surnud 781) korraldas Kalifaadi rahandust, tema poeg Jahja (surnud 805) oli Harun ar-Rašidi soosik ja nõuandja. Jahja ning tema pojad Džafar (surnud 803) ja Fadl tugevdasid riigi poliitikat ja majandust ning edendasid kultuuri, nad saavutasid suure võimu, Džafar hukati kaliifi käsul, teised Barmakiidid surid vanglas.

EE 1, 1985