Belt

Belt, Läänemerd Kattegatiga ühendav väinastik: Suur-Belt (laius 11 km) ja Väike-Belt (0,7 km).

VE, 2006