Benveniste, Émile

Émile Benveniste [banvənist] (1902–76), Prantsuse keeleteadlane. Uurimusi indoeuroopa keelte kohta ja üldkeeleteaduse alalt.

VE, 2006