Cambrai rahu

Cambrai rahu, Daamiderahu, sõlmisid 5. VIII 1529 Hispaania ja Prantsusmaa. Viimane säilitas Burgundia. Lepingule kirjutasid alla Karl V tädi Margarete ja François I ema Louise.

VE, 2006