dünaamiline geoloogia

dünaamiline geoloogia, geoloogia haru, mis uurib Maa pinnal ja sisemuses toimivaid geo­loogilisi jõude (vastavalt välis- ja sisejõude), mille koosmõjul pidevalt areneb Maa geoloo­giline ehitus ning moodustuvad maakoore kivimid ja nendega seonduvad maavarad, lasumus ja pinnavormid. Erisuguseid Maa ilmet muut­vaid geoloogilisi protsesse uurivad dünaamilise geoloogia eri­harud tektoonika, seismoloogia, vulkanoloogia, hüdrogeoloogia jt.

Dünaamilisel geoloogial on suur rakenduslik tähtsus: geoloogiliste jõudude toime tundmine aitab selgitada maavarade tekketingimusi ja levikut ning ennustada maavärinaid, laviine jm laastavaid loodusõnnetusi.

Kirjandus

EE 2, 1987