daativ

daativ, paljude keelte kääne, väljendab harilikult sihitismäärust. Eesti keeles vastab daativile enamasti alaleütlev kääne.