daktül

daktül, värsijalg, milles pikale (või rõhulisele) silbile järgneb kaks lühikest (või rõhutut) silpi: ′-˘˘.

VE, 2006