dansker

dansker (sks), keskaja linnuse kaitsemüüri välisküljest eenduv kitsas nelinurkne ehitis, mis võimaldas külgsuunalist kaitset. Kasutati ka käimlana. Levinud Saksa Ordu linnusearhitektuuris.

VE, 2006