deskriptiivne lingvistika

deskriptiivne lingvistika, keeleteaduse haru, mis asetab pearõhu keelte sünkroonilise kirjeldamise metoodika küsimustele, kirjeldades keelt kui süsteemi ja selle jagunemist algüksusteks, seostamata seda keele ajaloolise arenguga.

VE, 2006