diakriitiline märk

diakriitiline märk, keeleteaduses tähe all, peal, kõrval või sees olev lisamärk, märgib peamiselt tähe erinevat hääldust (näiteks õ, ä, š, prantsuse é, è, norra å, ø, poola ł).

VE, 2006