Dionysos

Dionysos [--], ka Bakchos, Kreeka usundis algselt viljakusjumal, hiljem peamiselt veinijumal, Zeusi ja Semele poeg. Dionysost saatsid saatürid, sileenid ja nümfid. Dionysose auks peeti dionüüsiaid. Keskne kultuseüritus oli falloserongkäik. Dionysose auks lauldavast koorilaulust arenes kreeka draama.

VE, 2006