diplomaat

diplomaat, välisministeeriumi või diplomaatilise esinduse ametiisik, keda valitsus on volitanud välisriikide esindajatega suhtlema, sealhulgas läbirääkimisi pidama.

VE, 2006