dogma

dogma (kr ’arvamus, põhilause’), religioonis õpetuslik seisukoht, mille tõsikindlus on tagatud ilmutuse ja kirikliku pärimusega. Dogmasid käsitleb süsteemselt dogmaatiline teoloogia ja dogmadelugu.

  •  Ülekantult tõestuseta, pelgalt autoriteedile viidates omaks võetud väide.

VE, 2006