Dresen, Hilda

Hilda Dresen (11. V 1896 Kolga vald – 5. II 1981 Tallinn), esperantist ja tõlkija.

Õppis 1913 selgeks esperanto, oli 1920. aastast Ülemaailmse Esperantoliidu liige. Avaldanud 1922. aastast rahvusvahelistes esperantoajakirjades ja koguteostes 67 eesti kirjaniku luule ja lühiproosa tõlkeid ning eesti kirjandust tutvustavaid artikleid. Raamatutena on ilmunud Marie Underi "Valitud luuletused" (1929), Johannes Barbaruse "Horisondid" (1931), Juhan Smuuli valikkogu "Laevahukk" (koos S. Tulvega; Moskva, 1968), Juhan Liivi valikkogu "Ta lendab mesipuu poole" (1980), Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipoeg" (1975, lühendatult) ja antoloogia "Eesti nõukogude luule" (1977). Kirjutanud rahvusvahelist tunnustust pälvinud esperantokeelseid luuletusi (valikkogu "Põhjamaine loodus", La Laguna, 1968). Koostanud esperanto keelde tõlgitud eesti kirjanduse bibliograafia (a-st 1894). Tõlkinud eesti keelde vene noorsookirjandust.

EE 14, 2000