Eek, Arvo

Arvo Eek (13. X 1937 Pärnu – 9. VII 2009), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1994). Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Oli 1966–92 Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi (KKI) teadur, 1971–77 ühtlasi eksperimentaalfoneetika labori juhataja, 1992–94 Stockholmi ülikooli keeleteaduse instituudi külalisuurija, 1993. aastast Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia labori vanemteadur. Toimetas 1972–87 KKI väljaannet „Estonian Papers in Phonetics”. Pidanud loenguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja Eesti Humanitaarinstituudis. Huvitus ka keeleõigusest ja rahvuspoliitikast, oli 1991–93 Keeleameti seadusloomenõunik. Avaldanud üle 70 foneetika- ja fonoloogiateemalise teadusartikli. Oli Rahvusvahelise Foneetikaühingu liige.

Töid

  • Studies on quantity and stress in Estonian (1994)
  • Eesti keele foneetika. I. (2008) 

Välislink

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000